Pravila privatnosti

Službenom web stranicom www.dentico.hr upravlja DENTICO NC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz područja dentalne medicine i dentalni laboratorij, (u daljnjem tekstu: DENTICO NC d.o.o.), sa sjedištem u Matuljima, na adresi: Trg Maršala Tita 17, registrirana u Trgovačkom sudu u Rijeci MSB: 05124620, OIB: 17857712450.

Naša web lokacija koristi uslugu Google Analytics-a kako bi pratili interakciju i broj posjeta korisnika. Google Analytics prikuplja samo Vašu anonimiziranu IP adresu. Više o Anonimizaciji IP-a.

Niti jedan drugi osobni podatak neće biti zabilježen na našem web serveru ukoliko ga sami, dobrovoljno ne unesete u neki od naših obrazaca. Prije prikupljanja i bilo kakve obrade Vaših podataka DENTICO NC d.o.o. Vas je obvezna informirati o kategoriji podataka koji se prikupljaju, načinu i svrsi prikupljanja i obrade te pravima koja Vam pripadaju.

Ukoliko nam dobrovoljno pošaljete svoje osobne podatke, ispunjavanjem nekog od obrazaca ili slanjem online upita, iste nećemo upotrebljavati, obrađivati ili prenositi izvan ograničenja koje nam dopuštaju propisi koji uređuju zaštitu podataka, ili koje ste sami odredili u svojoj izjavi o pristanku. Nadalje, vaše ćemo podatke prenositi ili otkrivati trećim osobama samo ukoliko smo na to obvezani propisima.

Bilo koje izmjene ove Politike o privatnosti bit će obavljene na ovoj stranici tako da u svakom trenutku možete biti informirani o tome koje podatke prikupljamo, pohranjujemo te na koji način i u koju svrhu ih obrađujemo.

DENTICO NC d.o.o. poštuje i štiti privatnost svojih pacijenata, strogo čuva povjerljivost njihovih osobnih i medicinskih podataka te je u tu poduzela sve prikladne organizacijske i tehničke mjere zaštite osobnih podataka i privatnosti svojih zaposlenika, pacijenata i poslovnih partnera.

Zaštita Vaše privatnosti pri obradi osobnih podataka DENTICO NC d.o.o. je vrlo bitna stoga sve osobne podatke prikupljene tijekom posjeta našim web stranicama ili samom Dentalnom centru obrađujemo u skladu s propisima u području zaštite podataka i privatnosti koji nas obvezuju.

Pristup bazama osobnih podataka imaju isključivo ovlaštene osobe DENTICO NC d.o.o. kao i pojedini poslovni partneri na temelju ugovornih i zakonskih obveza. Osim navedenog, svi osobni podaci koje pohranjujemo predstavljaju profesionalnu dentalnu tajnu sukladno Zakonu o dentalnoj medicini te Kodeksu stomatološke etike i deontologije stoga DENTICO NC d.o.o. vodi računa da Vaše osobne podatke kao profesionalnu dentalnu tajnu čuvaju i sve osobe koje su zaposlene u DENTICO NC d.o.o.. Zaposlenici Dentalnog centra kao i naši poslovni partneri educirani su u pogledu zaštite podataka s ciljem što veće zaštite privatnosti.

DENTICO NC d.o.o. koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere opreza kako bi se svi podaci koje pohranjujemo u svojim bazama podataka zaštitili od nehotične ili namjerne manipulacije, gubitka ili uništenja te pristupa neovlaštenih osoba, a iste ćemo konstantno usvršavati u skladu s propisima koji uređuju sigurnost i zaštitu podataka.

Poštujemo Vašu privatnost i zato:

 • Nikada nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke na bilo koji način
 • Vaš kontakt i osobne podatke nećemo nikada dati bilo kojoj trećoj strani
 • Vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo uz Vašu privolu.

1. Koje podatke prikuplja DENTICO NC d.o.o.?

DENTICO NC d.o.o. može prikupljati podatke o Vašoj lokaciji temeljem Vaše IP adrese (Internet Protocol Adress) obzirom da samim pretraživanjem gore navedenih web stranica DENTICO NC d.o.o. dolazi do prikupljanja Vaše IP adrese koja se potom analizira putem Google Analytics platforme, isključivo u svrhu unaprjeđenja naših usluga te osiguranja što bolje kvalitete usluga dentalne medicine koju Vam pružamo te kako bi Vam mogli pružati kvalitetne usluge i postupati sukladno našim pravim obvezama, a u skladu s našim legitimnim interesom za pružanjem i konstantnim poboljšavanjem usluga dentalne medicine koje Vam pružamo.

U tom slučaju moguća je pohrana određenih podataka od strane platforme Google Analytics, o kojoj platformi i njenim pravilima privatnosti možete doznati više putem linka:

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Naše usluge dostupne su Vam i putem online obrazaca na našim web stranicama koji Vam omogućuju izravan kontakt s DENTICO NC d.o.o., u svrhu postavljanja upita ili ugovaranja termina za posjet našem Dentalnom centru te je moguće da od Vas zatražimo određene osobne podatke isključivo kako bi s DENTICO NC d.o.o. putem svojih djelatnika mogla čim prije postupiti po Vašem zahtjevu odnosno odgovoriti na Vaš upit.

Zbog gore navedenog, Vaši osobni podaci kao što su: e-mail adresa, ime, prezime, broj mobitela itd. su neophodni za postupanje po Vašem zahtjevu ili upitu, stoga je obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s pravilima o privatnosti, potrebno potvrdno označiti za nastavak dobivanja usluge.

Osim navedenog, DENTICO NC d.o.o. koristi Internet chat kao alat koji služi u svrhu Internet live komunikacije s posjetiteljima web lokacije, a koji prikuplja Vaše Vaše sljedeće osobne podatke:

on-line chat: IP adresu
off-line chat: IP adresu, ime i prezime, e-mail adresu u obliku poruke (ticketa).

Korištenjem chata DENTICO NC d.o.o. ne vrši posebnu obradu niti pohranu podataka koji su navedeni, već se isti koriste isključivo radi lakše komunikacije s Vama, međutim, ukoliko prilikom korištenja usluga chata našim djelatnicima postavite upit i zatražite pružanje usluga u vidu ugovaranja termina, naši djelatnici zatražiti će Vas kontakt podatke kako bi Vas mogli identificirati te postupiti po Vašem zahtjevu, upitu ili zamolbi koju nam uputite.

Pristupom web stranicama DENTICO NC d.o.o. pristajete na uvjete korištenja iste te obrazaca i chata koji su Vam raspoloživi.

2. Razlog iz kojeg DENTICO NC d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše podatke?

Vaše podatke DENTICO NC d.o.o. prikuplja i obrađuje u svrhu:

 • kvalitetnijeg i bržeg pružanja usluga dentalne medicine;
 • za oglašavanje i slanje informativno-promotivnih materijala DENTICO NC d.o.o.;
 • radi unaprjeđenja našeg poslovanja i razvoja usluga dentane medicine koje Vam pružamo;
 • radi laše i brže komunikacije s Vama;
 • u druge svrhe uz Vaš izričiti pristanak.

Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je potrebno u svrhu za koju su prikupljeni. To znači da će se podaci uništiti ili izbrisati iz naših sustava kada nam više ne budu potrebni.

Vaše osobne podatke nećemo javno objavljivati te ćemo voditi osobitu brigu o tome kome i kako prosljeđujemo Vaše podatke. DENTICO NC d.o.o. u tu je svrhu poduzela sve organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka u skladu s razvojem tehnologije.

Otkrivanje Vaših osobnih podataka i dijeljenje istih moguće je jedino s našim pouzdanim i sigurnim poslovnim partnerima s kojima imamo sklopljene Ugovore o zaštiti osobnih podataka i to isključivo za potrebe pružanja usluga u naše ime, a istima je onemogućeno korištenje Vaših podataka u svrhe koje nadilaze pružanje usluge.

Osim navedenog, može doći do otkrivanja podataka drugim primateljima kao nadležnim tijelima samo ukoliko:

 • bi nam to bilo naloženo zakonom, odlukom upravnog ili sudbenog tijela
 • kako bismo se uskladili sa zakonom ili odgovorili na obavezne pravne postupke, te
 • kako bismo postigli usklađenost s pravilima kojima se vode naše usluge

Sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka DENTICO NC d.o.o. je na prvom mjestu.

Za prijenose Vaših osobnih podataka drugim primateljima koji nadilaze legitimne interese DENTICO NC d.o.o. koji nisu nužni za visoku razinu pružanja usluga, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti i zatražiti Vaš pristanak.

Upozoravamo da uslijed brzog razvoja tehnologije, svaki korisnik Internet sustava mora biti svjestan da niti jedan sustav nije apsolutno siguran i kako objektivno nije moguće unaprijed predvidjeti sve rizike koji mogu nastati korištenjem Interneta. U svakom slučaju, DENTICO NC d.o.o. je sigurnost i povjerljivost Vaših osobnih podataka na prvom mjestu stoga će ustrajati u nastojanjima da sustav zaštite osobnih podataka učini što je moguće sigurnijim i zaštićenijim.

3. Prava u pogledu prikupljanja i obrade podataka

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

Pravo na pristup osobnim podacima

Vaše je pravo od DENTICO NC d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.

Pravo na ispravak

Ukoliko unatoč našim naporima da Vaše podatke održavamo točnima i ažuriranima ipak budu pohranjeni netočni podaci, uvijek imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili zatražiti da se dopune nepotpuni podaci koji se na Vas odnose.

Pravo na brisanje

Imate pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u navedenu svrhu te od DENTICO NC d.o.o. ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka

Imate pravo od DENTICO NC d.o.o. ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.

Pravo na ulaganje prigovora na obradu

Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

*Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu DENTICO NC d.o.o. ili putem službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka DENTICO NC:

Ime i prezime:
Adresa i mjesto rada: Trg Maršala Tita 17, 51211 Matulji
E-mail adresa: @dentico.hr
Broj telefona: +385 (0)99.773.5317

Copyright by Dentico 2019. All rights reserved.

IT | HR