Neven Crepulja, dr.med.dent.


Nakon završene Medicinske škole u Rijeci-smjer zubni tehničar, upisuje Medicinski fakultet-studij dentalne medicine u Rijeci, te isti završava u roku, 2010. godine, te stječe zvanje doktora dentalne medicine. Nakon devetogodišnjeg rada i edukacija u jednoj privatnoj ordinaciji dentalne medicine, 2019. godine otvara vlastiti centar dentalne medicine Dentico.

Kontinuirano se stručno usavršava, kako u zemlji, tako i izvan nje te svakodnevno prati nove tehnologije i inovacije u dentalnoj medicini, kako bi ih mogao implementirati u svoj rad te podizati svoju stručnost na najvišu razinu..

Posebnu strast i znanje usmjeruje ka implantatima i oralnoj kirurgiji s naglaskom prema allon4 sistemima.

Dokaz o njegovoj uspješnosti i zadovoljstva njegovih pacijenata stoji u činjenici da je već četiri godine za redom proglašen za najdoktora  stomatologa u Primorsko Goranskoj Županiji
Copyright by Dentico 2019. All rights reserved.